Me quota ang pag-ibig. Sa bawat limang umiibig ay isa lang ang magiging maligaya. Kasama ka ba sa quota? #changeOfBook #dikokinayAngkakornihanNungisaE

Me quota ang pag-ibig. Sa bawat limang umiibig ay isa lang ang magiging maligaya. Kasama ka ba sa quota? #changeOfBook #dikokinayAngkakornihanNungisaE